Tulou Tagaloa Lyrics by Olivia Foa'i


Moana Soundtrack Lyrics

Olivia Foa'i - Tulou Tagaloa Lyrics
Tulou
Tulou
Tagaloa

Sei e va'ai mai
I le tatou lalolagi
Sei e va'ai mai
I le tatou lalolagi
Sei e malamalama
(Ko au e tu atu)
E taunuku te malaga
(Toku manatu)
Sei e va'ai mai
(E lelei ma le manaia)
Manaia o le tataou olaga
Back to: Moana Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous