An Innocent Warrior Lyrics by Matthew Ineleo and Sulata Foai-Amiatu and Vai Mahina


Moana Soundtrack Lyrics

Matthew Ineleo and Sulata Foai-Amiatu and Vai Mahina - An Innocent Warrior Lyrics
Ou mata e matagi
Ou loto mamaina toa
Manatu atu
Taku pelepele

Pa mai to mafanafanaga
Saolotoga tenei
Manatunatu
Ki tamafine

Maua ai te lumanai
Ki tamafine

Ou mata e matagi

[English]
Your eyes so full of wonder
Your heart an innocent warrior
There’s a task for you
My dearest one
Let it flow over you
This freedom you feel
And your deep thoughts
Our young girl
Your eyes so full of wonder
Back to: Moana Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous