Maria Clara at Ibarra Theme Song Lyrics


Maria Clara at Ibarra Theme Lyrics

Julie Anne San Jose - Babaguhin ang Buong Mundo Lyrics
(Philippine TV drama fantasy series broadcast by GMA Network)
(The series is based on the novels of José Rizal: Noli Me Tángere and El Filibusterismo)
(It premiered on October 3, 2022 on the network's Telebabad line up)

(Babaguhin ang Buong Mundo by Julie Anne San Jose)

Kailan kaya matatapos ang gulo
Kasalukuyan ko ay nakakalito
Umaasang malalampasan ko rin ito
Panuorin ninyo, balang araw... humanda kayo

Lalayo mula sa mundong aking ginagalawan
Mapupunta ako sa nakaraan
Magmamasid, kikilalanin iba ibang tao ang hahanapin

Tibok na puso ang magdadala sa akin
Matuto sa nakaraan
Bawat pangyayari may malalaman
Mga aral na dadalhin ko
Hanggang bukas ng buhay ko
Lahat ng pagsubok ay kakayanin ko
Babaguhin ang buong mundo

Kaya kayang baguhin ang nakalipas?
Maiiba kaya ang mangyayari bukas?
Bago mo gawin suriin mabuti
Isipin din ang iba wag lang ang sarili

Tibok na puso ang magdadala sa akin
Matuto sa nakaraan
Bawat pangyayari may malalaman
Mga aral na dadalhin ko
Hanggang bukas ng buhay ko
Lahat ng pagsubok ay kakayanin ko
Babaguhin ang buong mundo


[English:]

When will my troubles end?
Everything is confusing
I hope I can get through this too
Watch, one day... get ready

Leaving the world I know
I will go to the past
Look out, recognize the different people to look for

A heartbeat will take me
Learn from the past
Every event will be known
Lessons I will take with me
Until the tomorrow of my life
I can handle all the trials
The whole world will change

Can you change the past?
Will things be different tomorrow?
Before you do check carefully
Think of others too, not just yourself

A heartbeat will take me
Learn from the past
Every event will be known
Lessons I will take with me
Until the tomorrow of my life
I can handle all the trials
The whole world will change
Back to: TV Themes Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous